Bærekraftig parforhold

LEVER DERE I ET BÆREKRAFTIG PARFORHOLD?

Hva dette innebærer og hva dere kan gjøre for å bedre bærekrafta parforholdet, kan dere lære mer om på dette kurset.

Bærekraft defineres som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Hvis vi overfører dette begrepet til parforholdet, handler det om å imøtekomme parforholdets behov i dag, uten at det ødelegger for parets framtid.

Nøkkelordet i denne definisjonen er behov.

Min erfaring er at det ofte er lite bevissthet og fokus på egne og partnerens innerste behov. Mange er også redd for å sette ord på de kjenner på, i redsel for partnerens reaksjon. Dette gjør at parforholdets samspill blir skadelidende.

Ved å bevisstgjøre dette, og å lære å snakke om det på en trygg måte, vil mye i parforholdet bli bedre.

Kurset bygger på terorien bak ACT for parforhold (det handler om å lære seg å forholde seg til ulikheter, og å utvikle det som er bra i forholdet), men vil også ha mange grunneleggende element fra Prep-kurs fra Modum bad og fra John Gottmans teorier og forskning.

I løpet av høsten 2022 vil jeg arrangere et par kurshelger i Ålesundsregionen.

Dette er et kurs der dere som par skal være i fokus. Det er plass til max fire par, og det gjør at dere har stor påvirkning på kursets innhold.

Gjennom kurset vil vi veksle mellom samtaler med det enkelte paret, oppgaver dere som par skal snakke om sammen og samtaler i fellesskap. Mange kommer inn i negative spor som det blir vanskelig å komme ut av. Å jobbe med dette, kan gi parforholdet en ny giv og et nytt utgangspunkt.

Tema som blir viktige blir blant annet:

Hvordan snakke godt sammen om de viktige temaene?

Hvordan påvirker våre reaksjonsmønster samhandlingen i hverdagen? Hvem er vi som par, og hvem ønsker vi å være?

Hva kan vi gjøre for å bevare den fysiske spenningen?

Kurset bygger på teori fra PREP-kursen til Modum bad, men også fra John Gottman, som har forsket på hva som er suksessfaktorene for par som holder sammen.

Da jeg er spesialist i sexologisk rådgivning, vil det også bli noe fokus på seksualitet og nærhet.

Jeg kommer tilbake til dato og sted i løpet av sommeren, men ta gjerne kontakt med meg om dette er av interesse for deg/dere.

Kontakt: kristin.evjen@hotmail.com/mob 93212366.

.

Nyeste kommentarer

13.08 | 09:08

ja

08.07 | 10:15

Nydelig ord og gode refleksjoner. Gleder meg til å se deg igjen. Norsk fjordlandskap er også et godt sted for ettertanke etter et langt liv og en mer begrensa tidshorisont framover.

07.07 | 22:33

Tusen takk Kristin! Mange gode tanker som jeg tar med meg.Har aldri reist aleine på ferie, vil tro at en kjenner mer på egne følelser da, ensomheten og kontrastene til livet en lever. Sikkert sunt det

07.07 | 22:26

Heia Kristin.
En tankevekkende og godt beskrevet situasjon mange kjenner seg igjen i, men som kan være vanskelig å si med ord. Mange er alene i en «overfylt verden det alle har noen».

Del denne siden